Loading…

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Sie können selbst auswählen, welchen Kategorien Sie zustimmen möchten. Aufgrund Ihrer Einstellungen besteht die Möglichkeit, dass Ihnen einzelne Funktionen der Seite nicht zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren → Datenschutzhinweisen.

Notwendig
Performance
Marketing- & Dritt-Cookies
Details anzeigen


Om deze website te mogen bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn. Ben jij al oud genoeg om deze site te mogen bezoeken?

Wij waarderen je interesse. Om onze website te bezoeken moet je oud genoeg zijn om alcohol te mogen drinken.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan, ga je akkoord met het
privacy- en cookiebeleid van deze website.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan, ga je akkoord met het
privacy- en cookiebeleid van deze website.

PrivacyverklaringDeze privacyverklaring is van toepassing op deze website van Henkell Freixenet Nederland B.V . (hierna verder te noemen “de Onderneming” of “wij” of “ons”).

Inleiding

Wij respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer en hechten groot belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij werken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Online worden je persoonsgegevens beschermd achter een beveiligde verbinding.

Hieronder lees je in meer detail hoe wij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vormgeven.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de persoonsgegevens die een bezoeker of consument aan ons verstrekt in verband met aankopen bij ons of bij bezoek aan één van onze websites. Indien je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, worden deze opgeslagen in een online bestand. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Onderneming alsmede op alle onze (actie)websites.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In een aantal gevallen hebben we gegevens van je nodig. Het gaat om de volgende gegevens:

• Als je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik je naam en e-mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten. Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaars of eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.

• Contactformulier: voornaam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en het achtergelaten bericht, inclusief eventueel door jou achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, namelijk:

• Wanneer je contact met ons opneemt. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook als je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult of als je ons via sociale media benadert. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om jouw vragen te beantwoorden.

• Voor winacties waarvoor u zich aanmeldt;

Op basis van welke grondslagen verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt indien je via het contactformulier op deze website of mail vragen stelt aan een van onze medewerkers. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag jouw vragen beantwoorden. We bewaren deze gegevens totdat wij jouw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld in het geval wij een overeenkomst met je aangaan of een overeenkomst met je hebben gesloten.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

• Klanttevredenheidsonderzoek;

• Contact met onze klantenservice;

• Bezoek van onze website;

• Nieuwsbrief & e-mail;

• Acties;

• Sociale media.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Voor de uitvoering van de overeenkomst die je met de ons sluit, kunnen wij dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld voor het toesturen van producten of voor acties. Dit zijn verwerkers in de zin van de AVG. Deze dienstverleners verwerken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden maar uitsluitend in opdracht van ons. Deze dienstverleners mogen je gegevens niet voor eigen of commerciële doeleinden gebruiken. Wij hebben met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten.

Partijen zoals media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten.

In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Klinkt simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. De uitleg:

• Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.

• Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

• Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Gebruik e-mail en intrekken van je toestemming

Je e-mailadres wordt, als je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten van ons. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door ons een e-mail met jouw verzoek naar
info@henkell-nederland.nl te sturen.

Daarnaast kun je, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, ook specifieke nieuwsbrieven van de Onderneming ontvangen. Jouw toestemming voor deze nieuwsbrieven, kun je ook altijd intrekken, door gebruik te maken van de afmeldlink in de toegezonden nieuwsbrief of door ons een e-mail met je verzoek naar info@henkell-nederland.nl te sturen.

Beveiliging

In het kader van de technische administratie hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen opzettelijke of toevallige manipulatie, toegang door onbevoegden, verlies, vernietiging of wijziging. Deze worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen. Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de Onderneming hebben toegang tot je gegevens, indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Onze websites zijn beveiligd, zodat de persoonsgegevens die je op onze websites invult via een beveiligde verbinding naar ons worden verzonden.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• inzage in de persoonsgegevens die wij hebben. Dit betekent dat je een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben.

• het laten corrigeren van fouten;

• het laten verwijderen van persoonsgegevens;

• als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van je toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting;

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

• ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen. Dit houdt kort gezegd in dat wij de verwerking van jouw gegevens tijdelijk ‘bevriezen’;

• ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan jouw verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken.

Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je onder vermelding van AVG sturen aan onderstaande contactgegevens:

Henkell Freixenet Nederland B.V. , Laan van Vredenoord 17B, 2289 DA Rijswijk. Je kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of telefonisch contact opnemen via 070 – 3691638. Een mail sturen kan ook, naar info@henkell-nederland.nl.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht moet indienen.

Sociale media

Wij spannen ons in om feeds op sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij persoonsgegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers op sociale media kanalen of de content op zijn sociale media kanalen.

Henkell Freixenet en andere websites

Op onze websites tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Wij behoudens ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.